Het integrale regie & communicatie platform voor betere zorg tegen lagere kosten:

iQare biedt een state of-the-art regie- en communicatie platform dat gebouwd is vanuit een integrale visie op zorgverlenen en samenwerken in de zorg, waarbij ook mantelzorgers, familieleden, vrijwilligers en dienstverleners betrokken kunnen worden. Dit platform is geen uitgebouwd beeldzorgsysteem, maar een volledig nieuw ontwerp om intra- en extramurale zorgprocessen efficienter en effectiever te laten verlopen zoals bv de afhandeling van zorgoproepen en een diversiteit aan (zorg)verzoeken. Zorg draait om mensen, actie, informatie en communicatie. iQare geeft iedere deelnemer in het zorg-ecosysteem het specifieke gereedschap om regie te voeren over eigen werk en leven. iQare biedt organisaties een toekomstbestendig platform om korte en lange termijn wensen stapsgewijs in te vullen op basis van hun eigen ehealth roadmap. Daarnaast bevordert deze oplossing de veiligheid, zelfredzaamheid van zorgbehoevenden en het social contact van zorgbehoevenden, ondermeer door beeldbellen en andere zorg op afstand diensten.

 
 

Smartphone of tablet met slimme toepassingen
voor zorgverleners en mantelzorgers

 

Toonaangevend in innovatie in de intra- en extramurale zorg,ook in the UK          

 

Voor iedere gebruiker de optimale
oplossing voor regievoering

Mobiel werken   Meer informatie   Mijn produkt