E-client voor veiligheid, zelfredzaamheid en sociaal contact

Naar beneden

Algemeen
De e-client module bevat diverse toepassingen voor zorg, veiligheid, communicatie, planning, welzijn en gemak. De e-client toepassing kan op afstand worden ingericht door de zorgorganisatie. Per gebruiker of gebruikersgroep kunnen specifieke toepassingen of diensten worden toegevoegd zonder tussenkomst van de ICT afdeling.

Communicatiemogelijkheden
De e-Client module stelt  zorgbehoevende in staat om via een duidelijke en makkelijk te bedienen user interface snel in contact te komen met de zorgcentrale, zorgverleners, mantelzorgers of familie. Beeldbellen, webbellen, videomailen, gewoon mailen, chat en communiceren middels text to speech. De e-client module kan op afstand worden ingericht door de zorgorganisatie. Per gebruiker of gebruikersgroep kunnen specifieke toepassingen of diensten worden toegevoegd zonder tussenkomst van de ICT afdeling. Familie leden kunnen op afstand content zoals foto's, muziek en internetfavorieten toevoegen alsmede de agenda inzien en bijhouden.

Zelfredzaamheid bevorderende toepassingen
Gemaksdiensten zoals een goedemorgen- en avondservice, schoonmaakservice, taxidiensten, maaltijd services  zijn te betrekken via de zorginstelling of derden.  iQare biedt een menu voor muziek, tv, radio, film, internet, foto album en spelletjes. 

Agenda
De agenda ondersteunt de client bij zijn dagindeling en geeft reminders voor activiteiten. Voor belangrijke agenda items kan een bevestiging van de afhandeling gevraagd worden zoals bijvoorbeeld voor het slikken van medicijnen. Wordt er niet bevestigd, dan gaat er een signaal naar zorgcentrale of zorgverleners. Ook is er een todo lijst beschikbaar die afwisselend met screensaver getoond kan worden.

Telecare, telehealth en domotica
Koppeling met telecare- en telehealth toepassingen maken het mogelijk om eigen gezondheid te monitoren en waarden zoals van bloeddruk door te geven aan zorgverleners via het internet. Ook domotica applicaties zijn koppelbaar.

e-Client werkt op pc en tablet
e-Client is een toepassing die voor specifieke doelgroepen vast geconfigureerd is op Windows of Linux gebaseerde pc's, all-in one touch pc's en tablets. Indien gewenst kan deze toepassing ook als browser toepassing draaien op Windows, Android en iOS* tablets.

e-Phone
Een goedkope en simpele toepassing van e-Client is de e-Phone waarop via een keuze menu ook support gevraagd kan wordene-Phone stelt gebruikers in staat om zelfs met een normale of simpele mobiele telefoon een hulpvraag te versturen naar een 24/7 zorgcentrale of zorgverlener. Tevens kunnen reminders worden gegeven voor specifieke taken die hij of zij moet uitvoeren, zoals het op tijd nemen medicijnen. Daarnaast kunnen via een service menu of via spraakherkenning (optioneel) diensten kunnen worden besteld.

*op iOS zijn (nog) niet alle functionaliteiten beschikbaar