iQare biedt zorgorganisaties nieuwe middelen om zorg op een effectieve en efficiënte manier te leveren

Naar beneden

Zorgorganisaties

Zorgorganisaties en zorgprofessionals zoals artsen en verpleegkundigen staan continue onder druk om adequate zorg met beperkte budgetten te leveren. Daarbij worden zij geconfronteerd met een toenemende zorgvraag van zorgbehoevenden die tevens de wens hebben om meer inspraak te hebben in hun zorgproces. iQare verschaft al deze belanghebbenden de middelen om hun doelstellingen te realiseren, met veel minder administratieve handelingen.