Met smartphone cliƫnt oproepen ontvangen, visueel toezicht houden en domotica bedienen

Naar beneden

iQare maakt het mogelijk om nieuwe technologie aan bestaande infrastructuur te koppelen

Zorgoproepen kwamen tot voor kort binnen op een dect telefoon. Met iQare is het nu mogelijk om naast een spreek/luisterverbinding ook een beeldverbinding met de cliënt te creëren, en ook mobiel domotica aan te sturen.

Bij een verpleegoproep met halszender of noodknop kan de zorgverlener of mantelzorger met haar smartphone via een bewakingscamera naar binnen kijken als daartoe noodzaak is, bijvoorbeeld in panieksituaties. Ook is het mogelijk om op afstand deuren te openen of zonwering te bedienen.  

Zo heeft zorgorganisatie Cicero in Limburg met behulp van iQare technologie in samenwerking met Verkerk Systemen de smarthomes award 2014 gewonnen. Met de smartphone kan op 120 kamers via Mobotix camera's naar binnen worden gekeken, actief en tegelijkertijd een spreekluister verbinding worden op gezet; actief of passief nadat de bewoner via een drukknop een oproep heeft gedaan. Tevens kan vanuit de smartphone app domotica op de kamer van de cliënt worden bedient worden (deur open, verlichting, zonwering etc).  De video hieronder geeft een goed beeld van deze oplossing. 

 Criteria op basis waarvan deze Smart Award 2014 is gewonnen zijn: