iQare maakt zorg op maat mogelijk terwijl administratieve workload afneemt

Naar beneden

e-Specialist

Deze module geeft de behandelende zorgprofessionals zoals specialisten, artsen en therapeuten de mogelijkheid  zijn / haar clienten op afstand te helpen middels beeldbelcontact waardoor frequentie en duur van consult geoptimaliseerd kan worden naar gelang de situatie vereist. Tijdens het beeldbellen kunnen pushberichten gestuurd worden naar de client met gerichte content (documenten, foto’s, videobeelden). Indien gewenst kunnen clienten via de agenda afspraken inplannen bij de zorgverlener. Ook kunnen activiteiten uit behandelplannen worden geagendeerd in de agenda van client en zorgprofessional. Op basis frequente meetwaarden uit telecare & telehealth devices kan beter behandeling en medicatie sneller bijgestuurd waardoor effectievere zorg mogelijk is.