Hogere klant tevredenheid en efficiƫnter werken in de verpleging

Naar beneden

Stap voor stap naar betere zorg tegen lagere kosten

Op dit moment heeft iQare samen met een van de grootste ouderenzorg organisaties in Nederland alle voorbereidingen getroffen voor de uitrol van een e-Health project. De te implementeren oplossing geeft cliënten meer zelfregie en stroomlijnt het proces tussen zorgvraag en aanbod. De middelen die we daarbij inzetten zijn:

e-Client: de oplossing waarmee de cliënt zijn/haar gerichte zorgvragen kan aangeven en kan beeldbellen met zorgverleners.

e-Zorgverlener: de zorgverleners krijgen een smartphone waarop zorgvragen binnenkomen die passen bij hun kwalificatie. Deze kunnen zijn of wel mobiel afhandelen middels beeldbellen, dan wel direct accepteren en later uitvoeren. De cliënt krijgt direct audio visueel feedback en weet dat zijn of haar oproep in juiste handen is. 

e-Zorgcentrale: op de zusterpost gebruikt men de zorgcentrale om in te grijpen als een vraag te lang blijft openstaan en om overzicht te houden over het onderhanden werk.  

De integrale aanpak van regievoering en communicatie levert de organisatie zeer veel tijdbesparing op en geeft de bewoners een hogere kwaliteit van zorg en een veel hoger gevoel van veiligheid. Dit voorkomt ongemak en paniek bij cliënten en leidt tot veel minder hectiek voor de medewerkers.

De keuze voor iQare is gemaakt op basis van het feit dat iQare een flexibele oplossing biedt om de zorgprocessen daadwerkelijk optimaal in te kunnen richten. De organisatie kan daarbij  zelf zonder tussenkomst van iQare nieuwe services en routings inzetten waardoor een hoge mate van onafhankelijkheid ontstaat. 

Daarnaast ondersteunt het iQare platform de wens van de organisatie om stap voor stap haar e-health roadmap uit te rollen zonder in fragmentarische oplossingen te belanden en daarmee sturend op minimalisatie van het aantal leveranciers en koppelingen en daardoor een meer betrouwbaar en beter beheersbaar ICT systeem.