Mobiel zorgtaken organiseren en afhandelen!

Naar beneden

e-Zorgverlener

Zorg organiseren en afhandelen zorgoproepen
Deze toepassing is opgezet voor mobiele apparaten zoals smartphones en tablets zodat de zorgverlener vanaf iedere locatie, haar werk kan doen. Op deze toepassing komen zorgoproepen binnen die de zorgverlener zelf direct kan afhandelen door via beeldbellen hulp op afstand te verlenen. Ook kan de zorgverlener besluiten om een hulpvraag door te zetten naar beschikbare collega's, mantelzorgers of andere dienstverleners, indien dat de snelheid en kwaliteit van zorg ten goede komt. De zorgverlener heeft permanent overzicht over binnenkomende zorgvragen en haar takenlijst. Zorgvragen die hij/ zij geaccepteerd heeft komen in de takenlijst terecht en kunnen op basis van gewenste prioriteitstelling afgehandeld worden. De zorgverlener kan zeer makkelijk haar verantwoordelijkheid nemen met de app, dus bv overdag verantwoordelijk zijn voor een afdeling, maar in de nacht een bredere verantwoordelijkheid nemen op basis van haar inloggebied.
 
Toegang tot relevante client informatie en zorgprotocollen
Via de e-Zorgverlener toepassing kan realtime informatie uit het Electronisch Clienten Dossier ontsloten worden en kan toegang gegeven worden tot informatie en instructies die de zorgverlener helpen in het zo goed mogelijk uitvoeren van haar taak. Dit bespaart veel tijd en verhoogt de kwaliteit van zorg.
  
Mobiel camera toezicht
e-Zorgverlener biedt de uniek mogelijkheid om vanaf iedere plek toegang te krijgen tot bewakingscamera's van clienten. Via smartphone of tablet kan de client in de gaten worden gehouden en via audio 2-weg interactie is communicatie mogelijk indien de situatie dat vereist.


Slimme agenda
De agenda van de zorgbehoevende is op afstand inplanbaar. De zorgverlener ontvangt automatisch een signaal indien de zorgbehoevende vergeet zijn / haar medicatie te nemen. Via beeldcontact kan op afstand hulp bij slikken van medicijnen geboden worden. 

Instructies pushen
Met e-Zorgverlener kan tijdens het beeldbellen een ondersteunende video of informatie instructie worden verstuurd naar de client die deze op de e-client applicatie kan lezen.